Hvilken energiteknologi er økonomisk mest fordelagtig for dig?

Anvendelse af solenergi, vindenergi og batterilager

At vælge den korrekt optimeret energiteknologi til sin husstand kan være kompliceret, men nogle få gode råd kan gøre valget nemmere og sikre, at man få mest ud af sin investering. Vi forhandler 4 forskellige løsningsmodeller, som hver kan tilpasses til det individuelle husstands behov.

Solceller og batteri

Hvis der ønskes en større egenproduktion fra et solcelleanlæg, så kan der tilknyttes et batterilager. Dette gør det muligt, at overskudsproduktionen, der normalt ville være blevet sendt ud på elnettet, lagres i et batteri til senere brug.

Det gør det muligt at dække omkring 50-55% af ens elforbrug.

Solceller

Med de nuværende nettoafregningsmuligheder er det vigtigt, at et solcelleanlæg er præcist tilpasset husstandens behov. Dette skyldes, at den overproduktion der kunne være, hvis et anlæg er overdimensioneret, vil blive sendt ud på det offentlige el net uden at der modtages nogen betaling for den.

Et solcelleanlæg skal dimensioneres til en egenproduktion på cirka 25-35% af husstandens elforbrug.
Hvis du gerne vil vide mere om hvorfor det er sådan, kan du læse mere her.

Hvorfor så “Grøn energi”?

Vedvarende energikilder kaldes undertiden Green Energy. Udtrykket “grøn energi” beskriver energi, der produceres og bruges på måder, der betragtes som “miljøvenlige”. For at være grøn skal energien derfor være fornybar og ikke forurenende.

Energi er evnen til at arbejde. Arbejde kan transportere, flytte eller løfte noget, opvarme noget eller belyse noget. Energi er nødvendig for at vores verden kan arbejde.

Grøn energi har to typer fordele.
For det første:
Fordi det er fornyeligt, og vi vil ikke løbe tør for det.
For det andet:
Fordi det ikke er forurenende, vil det ikke skabe skadelige emissioner eller affaldsprodukter, der vil skade vores luft, jord eller vand.

Hvordan?

Vedvarende energi stammer fra naturlige processer som sollys, vind eller bevægende vand, som kontinuerligt genopfyldes.

Solenergi kommer fra solen og kan omdannes til både elektricitet og varme. Geotermisk energi kommer fra varme inde i jorden.
Mange boliger og virksomheder får deres varme fra denne kilde.
Vind, biomasse, flod vand og hav tidevand er også kilder til vedvarende energi, for det meste til at generere elektricitet.

Alternativ energi er et udtryk, der anvendes til en energikilde, der er et alternativ til anvendelse af fossile brændstoffer.
Generelt indikerer det energier, der er ikke traditionelle og har lav miljøpåvirkning.

Samlede løsninger

Energilandskabet ændrer sig.
Solenergi og vindenergi løsninger giver unikke fordele for boliger og virksomheder, herunder lavere omkostninger til elektricitet og forudsigelighed af udgifter
Sæt solen og vinden på arbejde bag din måler.

3 etagers hus med solceller

Kontakt os nu for rådgivning og spørgsmål!

Vi udformer tilbud på dit energiniveau og en vedvarende grøn omstilling !