Solcellepaneler reducerer CO2 udslip2021-07-02T15:56:53+00:00

Projekbeskrivelse

Spar 25% på elregningnen og nedsæt dit CO2 udslip 

Vi giver 25 års ydelsesgaranti på HELE dit nye solcelleanlæg

  • Personlig rådgivning og service

  • Høj kvalitet og ydeevne

  • lang levetid på HELE anlægget

  • Garanti op til 25

  • Tilbagebetalingstid helt ned til 8 år

BLIV RINGET OP:

Økonomi og solceller

Hos YellowTec tager vi udgangspunkt i dine specifikke behov, forbrugsvaner og fysiske rammer. Vi skræddersyr solcelleanlægget og laver specifikke ydelsesberegninger, der synliggør den aktuelle tidbagebetalingstid, CO2 besparelse, samt afkastet på din investering.
Tilbagebetalingstiden af dit solcelleanlæg kan være helt ned til 8,5 år

Ser man på investeringsdelen af dit solcelleanlæg vil dit økonomiske afkast ligge på op 12-14% alt efter retning og forbrugsmønster. En sådan investering er meget svær at finde andre steder, hvilket gør solceller til en af de bedste investeringer du kan lave for din ejendom. Tilmed vil dit hus typisk stige i energimærkning og investeringen vil øjeblikkeligt forøge værdien af din ejendom.

Typisk vil du spare omkring 25% af udgifterne til din elregning med et anlæg uden batteri. Vælger du at supplere dit solcelleanlæg med et batteri kan du udnytte op mod 90% af solcellernes elproduktion og reducere din elregning med hele 65%.

Kvalitet er billigst

Med Solcelleanlæg fra YellowTec for du et kvalitetsprodukt der sikrer dig, at du ikke skal udskifte dine invertere i 25 år, og samtidig sørger for at anlægget yder højere end et traditionelt solcelle-strengsystem.
Billige solceller er jo dejligt, især hvis kvaliteten også er god!
Derfor tilbyder vi hos YellowTec, et anlæg med den innovative mikro-inverter fra Enphase, der har 25 års garanti. Dermed slipper man for at udskifte inverter efter få år.

Forøget elproduktion med mikro-inverter

Normale streng-invertere har både en kortere levetid, normalt 5-10 år, og kan ikke kompensere for skyggeeffekter på solcellepanelerne.
Fordelene ved mikro-invertere er mange; du får en forøget elproduktion fra dine paneler, da mikro-inverterne udnytter al strøm fra panelet, modsat normale strenginvertere. Mikro-invertere eliminerer desuden negative effekter fraskygger på anlægget, der normalt kan slukke for elproduktionen på traditionelle streng-inverter anlæg.
Det er derfor med stor glæde at YellowTec som de eneste i Norden kan tilbyde mikro-invertere fra Enphase i sublim kvalitet og med både 25 års produkt- og ydelsesgaranti.

Klima aftryk

Vær med til at nedbringe CO2 aftrykket betydeligt. Når man eksempelvis installerer et 4 kWp solcelleanlæg vil man sparre klimaet for mindst 1,5-2 ton CO2 om året, eller det svarer til CO2 opsugningen fra 10 fuldvoksne træer. Til sammenligning er gennemsnitsforbruget for en bil på 2,5 ton pr. år. Dette gør solceller til en af de mest bæredygtige måder at reducere både dit CO2 udslip og samtidig investere dine penge med en sikker fortjeneste.

Gratis solcellecheck og tilbud for boliger og sommerhuse

Det er gratis og ganske uforpligtende.

Indtast data over dit hus og elforbrug, Så vi kan udregne den bedste løsning for dit solcelleprojekt. Du får en komplet anlægsbeskrivelse med totaløkonomi, tilskudsbeløb samt din pris for det optimale solcelleanlæg.

Indtast dine data her og tryk send:

Adresse, hvor anlægget skal etableres:

Vedhæft evt. foto

YDERLIGE BEMÆRKNINGER:

Overvågning solcelle paneler2018-11-20T12:30:53+00:00

Traditionelle DC anlæg eller solpaneler monteret med egen inverter

Traditionelle DC anlæg eller solpaneler monteret med egen inverter
Med de tilbudte solpaneler har vi mulighed for at opbygge anlægget på 2 måder:
A.Et antal traditionelle systemer opbygget af seriekoblede DC-paneler som tilsluttes en central inverter
B.Det enkelte DC panel monteres med egen inverter på bagsiden af panelet.
Vi har valgt at tilbyde DC-paneler med egne inverter (B). Det har nogle klare fordele:

Overvågning af panelerne sker normalt via inverterne. I vores tilbudte anlæg med egen inverter på hvert solcellepanel, kan vi således overvåge det enkelte solpanel. Med overvågning af det enkelte solpanel kan vi meget hurtigt konstaterer hvor en eventuel fejl ligger.

Tilgangen til overvågningsystemet sker via en almindelig internet browser (Firefox, Explorer etc) og der gives adgang ved brug af brugernavn og password.

Direkte overvågningsdata:

Installation solcelle paneler2018-11-20T12:30:01+00:00

Elinstallationen er meget simpel!

Kæden af solpaneler tilsluttes i nærmeste el-tavle. Der skal ikke monteres store pladskrævende invertere ved el-tavlen eller andre steder. I el-tavle monteres afbrydere og relæ som kobler solanlægget ud ved fejl på det offentlige elnet. Herved sikres at solcelleanlægget ikke leverer energi baglæns ind i et afbrudt el-system.

Vi anvender bla. paneler med hver sin inverter direkte monteret på paneler og disse invertere leverer normal spænding på 230Vac. Vi sammenkobler modulerne ved brug af specialkabler som klikkes sammen. Der er ingen skruer, samlemuffer mv. Solpanelerne samles i grupper der leverer 230Vac og cirka 16ampere til en fase. De forskellige grupper fordeles på alle 3 faser således at der bliver ensartet belastning af alle 3 faser.

I el-tavlen monteres afbryder for systemet samt relæer der udkobler hele solpanelsystemet ved fejl på el-nettet. Derved overholdes gældende dansk lovgivning på området og det sikres herved at solpanelerne ikke kan producerer ind i bygningen når det offentlige net er borte.

Installation
Hele installationen vil blive udført af lokale partnere. Installationen vil blive udført at certificerede håndværkere og elinstallationen udført af autoriseret elinstallatør.

Garanti og service:
YellowTec tilbyder 2 års produktgaranti. Garantien herudover følger producentens egne garantier.

Udvidet service kan tilbydes:
Kontakt YellowTec for denne ydelse direkte. Kontakt her:

Elproduktion solcelle paneler2018-11-20T12:31:14+00:00

Elproduktion med vores system bestående af en inverter per solpanel

Elproduktion med vores system bestående af en inverter per solpanel starter tidligere end et traditionelt system. Hvis vore DC-paneler var tilsluttet en traditionel inverter vil elproduktionen først starte når kæden af DC-paneler kommer op på den startspænding som inverteren kræver. Det vil betyde at vores paneler med direkte påmonteret inverter producerer cirka 5- 10% mere end hvis de var opbygget i et traditionelt system. Se grafen:

– Skygge på et panel eller dele af panel påvirker ikke de andre paneler. Ved et traditionelt anlæg vil skygge på et panel sætte begrænsningen på hele den panelkæde den sidder i. Dette betyder at ved meget skygge på et panel kan hele kæden næste lukke helt ned for produktion.

– Defekt på et panel vil have samme effekt som ved skygge på panelet.

– Med direkte påmonteret inverter vil vi kun arbejde med DC spændinger på maksimalt 40Vdc. Med traditionelt anlæg vil DC-spændingen kunne komme op på 800Vdc. En større DC-spænding vil ved fejl give en risiko for stående lysbuer. En stående lysbue er svær at fjerne og giver risiko for brand. Med direkte monterede invertere vil stående lysbuer ikke kunne opstå da DC-spændingen og energien er lav. Efter omformning vekselstrøm vil en stående lysbue ikke være teknisk mulig.

– Udvidelse af anlæg er simpelt idet vi kan udvide med enkelte moduler. Vi skal ikke som i traditionelle anlæg se på hvilken DC-spænding de tilsluttede invertere kan arbejde indenfor.

– El-produktionens fordeling på de 3 faser kan blive meget nøjagtig da vi kan tilslutte et solpanel til den fase vi ønsker. Opbygningsmæssigt vil vi sørge for at der maksimalt kommer et solpanel mere på en fase end på de andre. Det betyder at teoretisk vil forskellen kun være på 260W. I drift kan forskellen blive større eller mindre idet skygger eller senere sol på de enkelte paneler vil kunne øge eller reducerer forskellen. Men med lidt omtanke vil forskellen blive meget lille.

-Elinstallationen er meget simpel idet vi med specialkabler kobler de solpaneler vi ønsker det samme. Kæden har 230Vac og den maksimale effekt er antal solpaneler gange med 260W (Pmax, kæde= n*260W, hvor n er antal solpaneler). Kæden af solpaneler tilsluttes i nærmeste el-tavle. Der skal ikke monteres store pladskrævende invertere ved el-tavlen eller andre steder. I el-tavle monteres afbrydere og relæ som kobler solanlægget ud ved fejl på det offentlige elnet. Herved sikres at solcelleanlægget ikke leverer energi baglæns ind i et afbrudt el-system.

KONTAKT OS

Yellowtec A/S
Kongelysvej 2
DK-2640 Hedehusene
CVR: 26545846
T. +45 88 443 700
[email protected]
www.yellowtec.dk

BLIV CERTIFICERET ENERGIPARTNER